• Ponad 150 lat tradycji
  • 326 Banków Spółdzielczych Grupy BPS i 15 współpracujących
  • Ponad 2200 bankomatów
banner

Co zyskujesz?

Korzyści

0 zł za otwarcie, prowadzenie i zamknięcie rachunku
5 bezpłatnych przelewów krajowych w miesiącu, wliczając zlecenia stałe
Bezpłatne wypłaty z bankomatów Grupy BPS oraz terminali POS
5 bezpłatnych wypłat w miesiącu z pozostałych bankomatów w kraju
Wypłaty kartą debetową z bankomatów na terytorium krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego

Ceniąc wygodę obsługi rachunku bankowego wybierz Podstawowy Rachunek Płatniczy - Konto Przyjazne
w Bankach Spółdzielczych z Grupy BPS.

Konto Przyjazne to rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy prowadzony w złotych polskich przeznaczony dla Klientów indywidualnych nieposiadających rachunku płatniczego w żadnym banku.