• Ponad 150 lat tradycji
 • 326 Banków Spółdzielczych Grupy BPS i 15 współpracujących
 • Ponad 2200 bankomatów
banner

Oferta

Przedsiębiorcy
Instytucje publiczne

Terminal płatniczy przez rok za darmo

W ramach programu Polska Bezgotówkowa Banki Spółdzielcze z Grupy BPS oraz Bank BPS proponują przedsiębiorcom skorzystanie z możliwości zamówienia bezpłatnych terminali do płatności bezdotykowych.

Terminal płatniczy przez trzy lata za darmo

W ramach programu Polska Bezgotówkowa Banki Spółdzielcze z Grupy BPS oraz Bank BPS proponują jednostkom sektora publicznego skorzystanie z możliwości zamówienia bezpłatnych terminali do płatności bezgotówkowych

Szczegóły

ico

Sprawniejsza obsługa

Dzięki terminalowi transakcji bezgotówkowych nie tylko Ty, ale i Twoi interesanci zyskają wygodną formę płatności. 

ico

Bezpieczeństwo

Wszystkie transakcje są wykonywane za pomocą systemu GPRS i ich bezpieczeństwo jest weryfikowane przez stały monitoring. 

ico

Większe zyski

Pieniądze z transakcji znajdą się na koncie już następnego dnia, a chwilę po transakcji interesant otrzyma potwierdzenie dokonania płatności.

Program jest skierowany do instytucji sektora publicznego, które:

 1. Uczestniczą w programie upowszechniania płatności bezgotówkowych, a chciałyby zmienić dostawcę usługi
 2. Uczestniczą w programie upowszechniania płatności bezgotówkowych i nie posiadają jeszcze umowy na terminal
 3. Nie uczestniczą w programie upowszechnienia płatności bezgotówkowych, ale chcą otrzymać bezpłatny terminal

Dla akceptantów sektorowych zostały wprowadzone osobne, bardziej korzystne zasady dofinansowania w ramach programu.

Szczegółowych informacji udziela również regionalni opiekunowie w podziale na województwa:

 1. lubelskie, świętokrzyskie, podkarpackie – Dorota Witek, tel. 609 501 957
 2. kujawsko-pomorskie, pomorskie, zachodnio-pomorskie, wielkopolskie – Dorota Bożykowska, tel. 797 605 145
 3. mazowieckie, warmińsko mazurskie, podlaskie – Robert Gałązka, tel. 797 605 180
 4. dolnośląskie, opolskie, lubuskie, łódzkie – Wiesław Klein tel. 505 612 589
 5. śląskie, małopolskie, świętokrzyskie – Tomasz Bobik tel. 512 263 617

Szczegóły

Program jest skierowany do przedsiębiorców, którzy:

 1. Nie są operatorami automatów vendingowych i innych terminali samoobsługowych
 2. Prowadzą sieci lub franczyzy handlowo-usługowe obejmujące mniej niż 5 placówek
 3. Nie przyjmowali płatności bezgotówkowych przez ostatnie 12 miesięcy
 4. Zobowiążą się do oznakowania swojej placówki naklejkami z logo organizacji płatniczych oraz logo Płatności Bezgotówkowej
 5. Zobowiążą się do nie wprowadzania dodatkowych opłat dla klientów płacących kartami

Warunki i korzyści przystąpienia do programu:

 1. Nawet do 3 terminali do obsługi płatności bezgotówkowych
 2. Bezpłatna instalacja terminali przez 12 miesięcy
 3. Bezpłatna dzierżawa terminali przez 12 miesięcy
 4. Bezpłatne procesowanie transakcji do 100 tys. zł przez 12 miesięcy

Instytucje publiczne - Warto Wiedzieć

Do klientów sektorowych kwalifikują się
 1. Ministerstwa
 2. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 3. Kancelaria Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej
 4. Kancelaria Sejmu
 5. Kancelaria Senatu
 6. Gminy, Miasta, Miasta na prawach powiatu, Województwa, Powiaty
 7. Urzędy: Gminy, Miasta, Miasta na prawach powiatu, Wojewódzki
 8. Sołtysi
 9. Starostwa Powiatowe
 10. Urzędy Marszałkowskie
 11. Naczelny Sąd Administracyjny
 12. Sądy: Najwyższy, Apelacyjny, Okręgowy, Rejonowy, Wojewódzki Sąd Administracyjny
 13. Izby Skarbowe
 14. Urząd Kontroli Skarbowej
 15. Policja Drogowa
 16. Jednostki Organizacyjne Publicznej Służby Zdrowia: Zamknięte I Otwarte Placówki Szpitalne, Sanatoria, Ambulatoria, Przychodnie, Centra Rehabilitacji.
 17. Regionalna Izba Obrachunkowa
 18. Kontrola Usług Certyfikacyjnych
 19. Kontrola Wyrobów Budowlanych
 20. Straż Graniczna
 21. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego
 22. Agencja Wywiadu
 23. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
 24. Służba Celna
 25. Służba Wywiadu Wojskowego
 26. Państwowa Straż Pożarna
 27. Służba Ochrony Państwa
 28. Straż Rybacka
 29. Państwowa Straż Łowiecka
 30. Państwowa Inspekcja Farmaceutyczna
 31. Inspekcja Handlowa
 32. Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych
 33. Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska
 34. Państwowa Inspekcja Pracy
 35. Społeczna Inspekcja Pracy
 36. Inspekcja Transportu Drogowego
 37. Inspekcja Weterynaryjna
 38. Inspektor Do Spraw Substancji I Preparatów Chemicznych
 39. Inspektorzy Rybołówstwa Morskiego
 40. Inspektorzy
Warunki i korzyści przystąpienia do programu
 1. Klient sektorowy otrzymuje tyle terminali ile posiada punktów kasowych do obsługi płatności bezgotówkowych
 2. Bezpłatna instalacja terminali do 31.08.2021 r.
 3. Bezpłatna dzierżawa terminali do 31.08.2021 r.
 4. Bezpłatne procesowanie transakcji bez ograniczenia kwotowego
Kryteria przystąpienia do Programu
 1. W okresie 12 miesięcy przed zawarciem umowy z Agentem rozliczeniowym na akceptację instrumentów płatniczych opartych o kartę Akceptant nie przyjmował płatności instrumentami płatniczymi opartymi o kartę, z wyłączeniem Akceptantów przyjmujących dotychczas płatności bezgotówkowe wyłącznie w internecie. Warunek ten nie dotyczy Akceptantów uczestniczących wcześniej w Programie POS-GOV (realizowanego przez KIR) (eCommerce)
 2. Do Programu nie będzie można zmigrować terminali postawionych w ramach umów komercyjnych zawartych z agentami rozliczeniowymi
 3. Akceptant może przystąpić do Programu tylko raz
 4. Umowa zawierana jest na okres do 31.08.2021 co oznacza, że klient który zdecyduje się teraz na terminal otrzymuje go bezpłatnie prawie na 3 lata
 5. Punkt kasowy musi być oznakowany logotypami organizacji płatniczych, których płatności będą przyjmowane, oraz emblematem z logo PWOB (Programu Wsparcia Obrotu Bezgotówkowego). 

Przedsiębiorcy - Warto Wiedzieć

Warunki i korzyści przystąpienia do programu:
 • Nawet do 3 terminali do obsługi płatności bezgotówkowych
 • Bezpłatna instalacja terminali przez 12 miesięcy
 • Bezpłatna dzierżawa terminali przez 12 miesięcy
 • Bezpłatne procesowanie transakcji do 100 tys. zł przez 12 miesięcy
Program jest skierowany do przedsiębiorców, którzy:
 • Nie są operatorami automatów vendingowych i innych terminali samoobsługowych
 • Prowadzą sieci lub franczyzy handlowo-usługowe obejmujące mniej niż 5 placówek
 • Nie przyjmowali płatności bezgotówkowych przez ostatnie 12 miesięcy
 • Zobowiążą się do oznakowania swojej placówki naklejkami z logo organizacji płatniczych oraz logo Płatności Bezgotówkowej
 • Zobowiążą się do nie wprowadzania dodatkowych opłat dla klientów płacących kartami

Partnerzy

partner
partner
partner

Dla uczestników Programu wspólnie z IT CARD przygotowana została specjalna oferta promocyjna na okres po zakończeniu
finansowania przez Fundację.  

Szczegółowe informacje: