• Ponad 150 lat tradycji
 • 308 Banków Spółdzielczych Grupy BPS i 41 współpracujących
 • Ponad 2200 bankomatów

Zanim zaczniesz rejestrację w ZUS

Zakładasz działalność gospodarczą? Pamiętaj, że Twoim obowiązkiem jako przedsiębiorcy jest opłacanie składek ubezpieczeniowych w ZUS.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest instytucją publicznoprawną odpowiedzialną m.in. za wypłacanie oraz ustalanie uprawnień do świadczeń, prowadzenie rozliczeń z płatnikami składek, a także prowadzenie indywidualnych kont osób ubezpieczonych oraz płatników. Aby zarejestrować się w ZUS, musisz wypełnić i złożyć odpowiednią deklarację zgłoszeniową.

Pierwszym krokiem ku rejestracji w ZUS jest wybór formularza:

 • ZUS ZUA – deklarację tę składasz, jeżeli rozpoczynasz działalność gospodarczą jako przedsiębiorca podlegający wszystkim ubezpieczeniom (społecznym i zdrowotnemu);
 • ZUS ZZA – jest to deklaracja przeznaczona dla przedsiębiorców, którzy zakładają działalność gospodarczą i będą podlegać tylko ubezpieczeniu zdrowotnemu.

Do złożenia deklaracji ZUS ZZA, a tym samym zwolnienia z opłacania składek społecznych, uprawnieni są przedsiębiorcy, którzy:

 • korzystają z tzw. ulgi na start i/lub
 • mają już inne tytuły do ubezpieczeń, np. są już zatrudnieni na podstawie umowy o pracę i zarabiają więcej niż płaca minimalna – w tym przypadku to pracodawca opłaca składki na ubezpieczenia społeczne, a przedsiębiorca jedynie składkę zdrowotną.

Jeżeli przedsiębiorca jest zatrudniony na etacie i zarabia mniej niż płaca minimalna, ale chce opłacać składki społeczne również od swojej działalności, wtedy powinien złożyć formularz ZUS ZUA.

W jaki sposób można zgłosić się do ubezpieczeń ZUS?

Deklarację zgłoszeniową można złożyć na 3 sposoby:

 • osobiście przedstawić papierową wersję deklaracji w placówce ZUS;
 • wysłać papierową wersję deklaracji do placówki ZUS za pomocą poczty lub firmy kurierskiej;
 • wygenerować wersję elektroniczną deklaracji przy pomocy programu Płatnik lub aplikacji ePłatnik.

Wybraną deklarację zgłoszeniową należy złożyć w ciągu 7 dni od daty rozpoczęcia działalności gospodarczej. Można to zrobić równocześnie ze złożeniem wniosku CEIDG-1 podczas zakładania działalności. Warto pamiętać, że rejestracja jako płatnika składek jest automatyczna – to ZUS wypełnia za nas odpowiednie dokumenty (ZUS ZFA, ZUS ZBA) i tworzy konto płatnika, gdy rejestrujemy działalność gospodarczą. Do obowiązku przedsiębiorcy należy natomiast zgłoszenie się do ubezpieczeń za pomocą jednej z opisanych wyżej deklaracji.

Instrukcja

gpay

Krok 1

Wybierz odpowiedni formularz

gpay

Krok 2

Wypełnij go z naszą pomocą

gpay

Krok 3

Złóż wydrukowany formularz w placówce ZUS

Jak wypełnić deklarację ZUS ZUA/ZUS ZZA?

Wypełnienie deklaracji ZUS ZUA lub ZUS ZZA nie powinno być czasochłonne, jednak niektóre pola mogą sprawić pewne kłopoty. Aby rozwiać wszelkie wątpliwości i ułatwić pracę nowym przedsiębiorcom, przygotowaliśmy instrukcję wypełnienia formularzy zgłoszeniowych.

Pamiętaj, że zgłaszając się do ubezpieczeń ZUS jako przedsiębiorca, funkcjonujesz jednocześnie jako płatnik i ubezpieczony.

Warto wiedzieć

Obowiązki i korzyści płynące z ubezpieczenia w ZUS

Jako przedsiębiorca zarejestrowany w ZUS będziesz miał pewne dodatkowe obowiązki. Do Twoich zadań należeć będzie m.in.:

 • zgłoszenie siebie jako płatnika składek w ZUS;
 • zgłoszenie siebie oraz swoich pracowników do ubezpieczenia zdrowotnego;
 • zgłoszenie członków swojej rodziny oraz rodzin pracowników do ubezpieczenia zdrowotnego, jeżeli nie mają innych tytułów do ubezpieczeń, wynikających np. z pracy na podstawie umowy o pracę;
 • terminowe obliczanie oraz opłacanie składek, a także składanie deklaracji rozliczeniowych za siebie i swoich pracowników.

Do obowiązkowych ubezpieczeń zaliczają się ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe i wypadkowe) oraz ubezpieczenie zdrowotne. Jedynie ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolne.

Jednak ubezpieczenie w ZUS to nie tylko obowiązki. Jako przedsiębiorca będziesz uprawniony do czerpania korzyści z poniższych zalet:

 • możliwość zadecydowania o wysokości swoich składek na ubezpieczenia społeczne powyżej minimalnych przepisowych progów;
 • prawo do emerytury lub renty;
 • świadczenia m.in. w razie choroby, wypadku czy macierzyństwa;
 • prawo do odliczania składek od podatku lub od podstawy opodatkowania;
 • ulga na start: przez pierwsze 6 pełnych miesięcy od daty rozpoczęcia działalności gospodarczej możesz nie płacić składek na ubezpieczenia społeczne. Wiąże się to jednak z niepodleganiem temu ubezpieczeniu, nie eliminuje także obowiązku zgłoszenia i opłacania ubezpieczenia zdrowotnego;
 • preferencyjne składki ZUS: po zakończeniu ulgi na start możesz płacić obniżone składki na ubezpieczenie społeczne przez kolejne 24 miesiące;
 • brak obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia, gdy Twoja działalność jest zawieszona.
Ubezpieczenie członków rodziny

Jako przedsiębiorca podlegający ubezpieczeniu zdrowotnemu w ZUS, możesz zgłosić do niego także członków swojej rodziny lub rodzin Twoich pracowników. Warunkiem jest brak posiadania przez nich obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego i uprawnień do świadczeń opieki zdrowotnej wynikających z istniejącego już tytułu do ubezpieczeń gwarantowanego np. przez pracę na etacie.

Aby zgłosić członka rodziny, do ubezpieczenia zdrowotnego, należy wypełnić i złożyć formularz ZCNA w ciągu 7 dni od pojawienia się zasadnych okoliczności (np. utraty pracy przez członka rodziny). Pamiętaj, że wymagane jest potwierdzenie związków rodzinnych ze wskazaną osobą, warto więc przed wystąpieniem o ubezpieczenie przygotować dokumentację zaświadczającą więzy rodzinne.

Jako członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego możesz zgłosić:

 • swojego męża lub żonę;
 • swoje dziecko, dziecko współmałżonka, dziecko przysposobione, dziecko obce w ramach rodziny zastępczej lub w ramach rodzinnego domu dziecka;
 • swojego wnuka, jeżeli żaden z jego rodziców nie jest objęty obowiązkowym lub dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym lub nie jest uprawniony do świadczeń zdrowotnych;
 • swoich wstępnych (rodziców, dziadków itd.), jeżeli pozostają z Tobą we wspólnym gospodarstwie domowym.